OPH header bg
OPH header bg overlay

Het kunnen bijdragen aan transities en positieve ontwikkelingen geeft mij energie.
Ik ben Randy Caenen.

Om mij in mijn kracht te zetten, halen verandertrajecten en opdrachten mij uit mijn comfortzone. Ook draag ik graag op de best mogelijke manier bij aan de maatschappij. Mijn kennis en kunde stellen mij als bestuurder, consultant of coach in staat de complexiteit van een organisatie of individuele rol te begrijpen. Ik geloof dat deze kennis en kunde in periodes van grote veranderingen van toegevoegde waarde zullen zijn.

Mijn ambitie en geloof

Het is mijn ambitie om met de personen met wie ik samenwerk te komen tot ontdekkingen, reflectie en inspiratie. Ik ben ervan overtuigd dat het kunnen overbruggen van persoonlijke verschillen van inzicht en achtergrond een investering in tijd en respect vergt. Hoe dan ook betaalt deze investering zich altijd uit, want de manier waarop we de wereld om ons heen ervaren bepaalt in grote mate de manier waarop we relaties opbouwen en hoe succesvol we zijn.

Het potentieel dat schuil gaat achter de inzichten van anderen fascineert me. Daarbij geniet ik van gesprekken en brainstormsessies die leiden tot nieuwe of bredere inzichten. De zienswijzen van anderen zijn een bron van inspiratie voor mij. Door kennis en inzichten te delen, suggesties te bespreken en geleerde lessen toe te passen, kunnen we komen tot waardevolle bijdragen. Mijn ambitie en geloof stellen mij in de positie om in periodes van grote verandering van toegevoegde waarde te zijn.

Deze uitdaging wil ik aangaan

Het aantal steeds luidere stakeholders met hun eigen kijk op de wereld maakt de interactieve processen steeds uitdagender door interne en externe spanningen. Het komen tot een goed wederzijds begrip en het voortdurend vinden van passende oplossingen is geen gemakkelijke opgave. Ik ben graag betrokken bij bedrijven en instellingen die deze spanningen ook ervaren.

Bijvoorbeeld, is het optimaliseren van financiële resultaten nog steeds de meest belangrijke doelstelling voor bedrijven en instellingen? Hoewel we successen moeten blijven vieren, moeten we ook oog houden voor teleurstellingen. Ik heb het gevoel dat we meer aandacht moeten besteden aan de gevoelens van mensen die we teleurstellen. Hoe houden we hen betrokken en constructief?

Randy als Bestuurder / consultant

Ik help individuen en organisaties bij bestuurlijke vraagstukken. In de rol van zowel bestuurder als consultant kan ik toegevoegde waarde leveren door in veranderprocessen en bij transities zowel rationele als emotionele kanten van de vraagstukken te benadrukken. Het is van belang om zowel interne als externe stakeholders in begrijpelijke taal mee te nemen in de uitdagingen en afwegingen om draagvlak te creëren. Ik val hierbij terug op mijn kennis van governance, psychologische disciplines en bedrijfseconomische inzichten.

Randy als Coach

Ik help individuen en organisaties graag bij het verkrijgen van begrip van vaak onzichtbare, of ontastbare aspecten van de bedrijfsvoering zoals identiteit, samenwerking, onderlinge verhoudingen en het gebruik van potentieel. Van daar uit kunnen we ontwikkelpaden bepalen op het gebied van gedrag en cultuur. Voor deze opdrachten gebruik ik met name mijn kennis en kunde op het gebied van psychodynamiek, socioanalytische methoden, systeemtheorie en empathie.

Ratio versus Emotie

In mijn beleving zijn het niet alleen cijfers en feiten, maar vooral de emoties die maken of initiatieven en transities leiden tot een succes. In de verschillende rollen die ik met plezier heb vervuld, heb ik onder andere mogen ervaren wat het betekent om een minderheid te zijn, of divers te zijn in een groep. De manier waarop wordt omgegaan met dit soort gevoelens door jezelf en jouw omgeving zijn zeer relevant voor de uitkomsten van een initiatief.

Ik heb onder andere mogen ervaren wat het behelst om een bestuursmodel te wijzigen en wat het teweegbrengt om een risicomanagementafdeling in te richten. Verder heb ik ook ervaring met besluitvorming rondom het aanpassen van de inrichting van de balans, of de strategische asset allocatie. Maar ook had ik zitting gehad in stuurgroepen van grote projecten. Bijvoorbeeld voor de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Dit lijken misschien allemaal processen van rationele besluitvorming en rationele inrichting. In mijn ogen hebben al deze ervaringen met elkaar gemeen dat ik ben blootgesteld aan spanning die werd veroorzaakt voor de onzekerheid die samenhing met de uitkomst van de te maken keuzes. Het is een pad van continue leren en accepteren.